Quan chức Mỹ và chuyện ‘ngà voi của ông Lê Khả Phiêu’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.