quá tuyệt, dù có 1 tay nhưng a vẫn làm tốt việc của minh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.