Quá nhọ cho thanh niên móc túi gặp ngay phải anh cảnh sát

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.