Quá nhanh quá nguy hiểm – Mọi người cẩn thận đừng mất cảnh giác nhá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.