Quá giỏi: Việt Nam chế tạo buồng lái mô phỏng cho Mi-8

Trong công tác đào tạo phi công, việc sử dụng buồng mô phỏng tập lái dưới mặt đất sẽ giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả đào tạo lên gấp nhiều lần.

Quá giỏi: Việt Nam chế tạo buồng lái mô phỏng cho Mi-8

Shares

Shares

25 queries in 3.759 seconds.