PVcomBank báo lãi gần 140 tỷ đồng

Trong số lãi trước thuế năm 2014 này của ngân hàng có sự đóng góp gần 50 tỷ đồng từ hoàn nhập dự phòng rủi ro.

PVcomBank báo lãi gần 140 tỷ đồng

Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2014. Theo đó, nhà băng này báo lãi trước thuế 139 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đó có 48 tỷ đồng là khoản tiền ngân hàng được hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng. Sau trừ thuế, ngân hàng lãi ròng 151 tỷ đồng.

Bảng cân đối tài sản năm 2014 cũng cho thấy sự chênh lệch lớn giữa huy động vốn và cho vay tại PVcomBank. Đến 31/12/2014, nguồn vốn huy động từ dân cư tăng tới 45% so với cuối năm 2013 nhưng tín dụng lại chỉ tăng trưởng 3%. Do phải gánh chi phí trả lãi huy động lớn nên thu nhập lãi thuần của nhà băng vẫn âm trong năm. Trong khi đó, các mảng dịch vụ, ngoại hối, chứng khoán vẫn có lãi.

Đến cuối năm 2014, tổng tài sản của ngân hàng tăng 7,3%. Nợ xấu hiện chưa được công bố.

PVcomBank là ngân hàng hợp nhất từ Công ty tài chính Dầu khí (PVFC) và Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) hồi tháng 10/2013. Trước khi hợp nhất, năm 2012, PVFC lãi sau thuế hơn 61 tỷ đồng trong khi Western Bank lãi 57 tỷ đồng. Tuy nhiên, Western Bank khi đó là một trong 9 ngân hàng yếu kém đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước xác định gặp khó khăn với khoản nợ xấu lên tới hơn 20%.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

84 queries in 0.491 seconds.