Prank – Khi con gái mà có Cờ U Tếu không diễn tả được.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.