Pitbull nó đớp cho thì đứng đấy mà ẳng ẳng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.