Phụ nữ năm 1947 đó các thánh. Ai cũng phải khiếp sợ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.