Phụ đề tiếng Việt cuộc hội thoại của ông Obama tại phủ chủ tịch

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

48 queries in 3.783 seconds.