Phố “trai vẫy” ở Thủ đô. Ai chưa qua thì nên đi nhé

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.