Phở 17: NGÔN TÌNH vs THỰC TẾ (Phở Đặc Biệt & Ngọc Thảo) hàng hót đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.