Phim tài liệu ghi lại những gian truân của người Sherpa trên Núi Everest

Shares

Shares

44 queries in 3.395 seconds.