Phim tài liệu ghi lại những gian truân của người Sherpa trên Núi Everest

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.632 seconds.