Philippines tính thay thế OV-10 bằng máy bay gunship BT-67

0
7

comments