Philippines tính thay thế OV-10 bằng máy bay gunship BT-67

Không quân Philippines đang tính toán việc thay thế dòng "máy bay bà già" OV-10 bằng máy bay gunship BT-67.

Philippines tính thay thế OV-10 bằng máy bay gunship BT-67

Shares

Shares

50 queries in 2.916 seconds.