Philippines nhận 10 tàu tuần duyên đầu tiên của Nhật để tăng cường an ninh

Theo VOA Tiếng Việt

 

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.609 seconds.