Philippines nhận 10 tàu tuần duyên đầu tiên của Nhật để tăng cường an ninh

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Shares

20 queries in 1.666 seconds.