Philippines nhận 10 tàu tuần duyên đầu tiên của Nhật để tăng cường an ninh

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

 

comments

SHARE