Philippines ngưng tuần tra chung với Mỹ trên biển Đông

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

55 queries in 4.772 seconds.