Philippines có thể tuần tra chung với Nhật ở Biển Đông

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Shares

43 queries in 2.675 seconds.