Philippines có thể tuần tra chung với Nhật ở Biển Đông

0
12

Theo VOA tiếng Việt

comments

SHARE