Phiên bản mới tiêm kích J-15 Trung Quốc có gì lưu tâm?

Phiên bản mới tiêm kích hạm J-15 được thay đổi càng bánh trước cho thấy khả năng tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc dùng máy phóng thủy lực.

Phiên bản mới tiêm kích J-15 Trung Quốc có gì lưu tâm?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.369 seconds.