Phiên bản mới tiêm kích J-15 Trung Quốc có gì lưu tâm?

Phiên bản mới tiêm kích hạm J-15 được thay đổi càng bánh trước cho thấy khả năng tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc dùng máy phóng thủy lực.

Phiên bản mới tiêm kích J-15 Trung Quốc có gì lưu tâm?

Shares

Shares

21 queries in 2.095 seconds.