Phi hành gia khóc trong vũ trụ như thế nào?

Phi hành gia Chris Hadfield mô phỏng thí nghiệm cho thấy tác động của môi trường vi trọng lực khi khóc.

Shares

Video: Mô tả các phi hành gia khóc trong vũ trụ như thế nào?

Chris Hadfield cho biết ông không thể khóc theo yêu cầu, nhưng ông thực hiện thí nghiệm bằng cách đưa nước lên trên mắt và xem điều gì xảy ra.

“Bạn có thể thấy là nó chỉ hình thành một quả bóng nước trên mắt tôi. Vì vậy, nếu bạn khóc, một quả cầu nước lớn hơn sẽ đọng trên mắt cho đến khi nào tràn qua mũi và mắt bên kia. Bạn có thể khóc trong vũ trụ, nhưng điểm khác biệt lớn là nước mắt sẽ không rơi xuống”, Hadfield nói.

Theo Khoa Học

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.