Phì cười xem binh lính Ấn Độ tập bắn pháo

Các binh lính Ấn Độ thường có cách chạy khá kì quặc dù là trong các nghi lễ hay trong hoạt động diễn tập chiến đấu.

Phì cười xem binh lính Ấn Độ tập bắn pháo

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.