Phạt tiền thì cũng có căn cứ chứ…văn hóa rủa CAGT ở nước ngoài coi bộ không thua gì VN

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.