Phát hiện thịt thối trữ đông 40 năm ở Trung Quốc đi qua ngả VN

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.