Pháp mong Việt Nam mua tàu chiến Gowind thay Sigma 9814

Tập đoàn quốc phòng DCNS đang chào hàng Việt Nam tàu hộ tống lớp Gowind thay thế cho lớp tàu Sigma 9814 mà Việt Nam tạm dừng mua.

Pháp mong Việt Nam mua tàu chiến Gowind thay Sigma 9814

Shares

Shares

21 queries in 1.607 seconds.