Pháo phản lực TOS-1A oanh tạc Mosul, quân IS “hết đường sống”

Quân đội Iraq đã triển khai vũ khí hạt nhân “sạch” – pháo phản lực TOS-1A để oanh tạc thành trì Mosul của phiến quân IS.

Pháo phản lực TOS-1A oanh tạc Mosul, quân IS “hết đường sống”

Shares

Shares

22 queries in 2.021 seconds.