Phản ứng khá nhạy – Đàn ông là ko thể bị mất mặt được (lưu ý nhạc có thể gây nghiện)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.