phản ứng của người nước ngoài khi xem mv Bóng Bóng Bang Bang

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 2.732 seconds.