Phản ứng của moi người xung quanh như thế nào khi nghe bạn mở tiếng này :))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.