Phản ứng của các bạn Hàn khi xem clip “Con Người Ta” (chế Vợ Người Ta). Nhìn mặt thương vãi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.