Phan Thị Mơ đẹp nao lòng giữa đất trời xứ Bắc

Phan Thị Mơ đẹp nao lòng giữa đất trời xứ Bắc

SharesĐất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.