Phải gọi Vinh Râu là thánh thống kê số liệu, bá đạo vãi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.