Ông Trump vượt lên dẫn trước bà Clinton về tỉ lệ ủng hộ

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE