Ông Trump trấn an đồng minh châu Á khi gặp Thủ tướng Nhật

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

44 queries in 3.147 seconds.