Ông Trump quay sang Đảng Cộng hòa để xin giúp gây quỹ (VOA6)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 2.115 seconds.