Ông Trump muốn những người ủng hộ bà Clinton không đi bầu (VOA60)

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Shares

20 queries in 1.417 seconds.