Ông Trump không ‘sửa chữa’ vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.699 seconds.