Ông Trump gợi ý người ủng hộ quyền sở hữu súng có thể ngăn bà Clinton

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

22 queries in 1.794 seconds.