Ông Trump gợi ý người ủng hộ quyền sở hữu súng có thể ngăn bà Clinton

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

45 queries in 3.725 seconds.