Ông Trump gợi ý người ủng hộ quyền sở hữu súng có thể ngăn bà Clinton

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.835 seconds.