Ông Trump đòi phạt những người đốt cờ Mỹ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

17 queries in 1.059 seconds.