Ông Trump chính thức phát biểu chấp nhận đề cử tranh cử tổng thống

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

21 queries in 1.889 seconds.