Ông Obama nói sẽ cho ông Trump một cơ hội

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE