Ông Obama nói sẽ cho ông Trump một cơ hội

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

48 queries in 3.929 seconds.