Ông Nguyễn Tấn Dũng đi chùa sau khi về hưu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.