Ông Nguyễn Phú Trọng nắm chức bí thư quân ủy trung ương

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.207 seconds.