Ông Ngải Vị Vị đến Dải Gaza làm phim về người tỵ nạn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

17 queries in 1.061 seconds.