Ông Mai Phan Lợi ‘xúc phạm quân đội Việt Nam’?

0
5

comments

SHARE