Ông Giuliani, ứng viên sáng giá cho chức Ngoại trưởng

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE