Ông Duterte đối mặt với thử thách trong nước vì thân với TQ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

44 queries in 3.680 seconds.