Ông chủ chưa cho phép thì chú đừng có mơ động đến các em ý

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.