Ơn trời: Sau 52 năm C-130 đã tìm được kẻ “nối dõi”

0
10

comments