Ôn Bích Hà ‘xì tin’ quên tuổi

Ôn Bích Hà ‘xì tin’ quên tuổi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.