Ôi thần linh ơi ! Thật 0 thể tin nổi @@ cần thánh giải thích

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.